Столичният общински съвет ще обсъди в четвъртък предложението на зам.-кмета по финанси и здравеопазване Иван Василев за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нов корпус към Самостоятелна детска ясла №23 "Ралица" в район "Лозенец". Така там ще може да се осигурят помещения за още две яслени групи.

В момента в СДЯ "Ралица" се отглеждат и възпитават 4 групи деца от 10 -месечна до 3-годишна възраст. С разширението местата ще се увеличат с 40 и ще станат за общо 120 деца. За тази цел общинските съветници трябва да одобрят прилагане на намалени отстояния при изграждането на допълнителната сграда. От новия корпус до оградата на имота разстоянието ще е 3 метра, вместо 8 метра. Това е възможно, след като през 2020 г. бяха променени изискванията на Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ, бр. 78 от 04.09.2020 г.).

Проектът за изграждане на новия корпус към СДЯ 23 "Ралица" предвижда изграждане на занимални и спални помещения за две нови групи, и обособяване на още 2 площадки за игра на открито към съществуващите 4 в двора на яслата. Обектът е част от Програмата за строителство на детски градини 2021-2023 г. и до началото на т.г. по него се чакаше съгласуване от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).