Таня Светлинова бе избрана за председател на Районната избирателна комисия – Смолян за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., с решение на Централната избирателна комисия.

Изборът на председател се наложи да бъде извършен от ЦИК, след като на проведените консултации при областния управител на Смолян не бе постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

По този начин с решение на ЦИК от 19 април т. г. е назначена Районна избирателна комисия – Смолян в състав от 13 членове, както следва: Таня Радоева Светлинова – председател, заместник-председатели: Венета Илчева Русева, Анастасия Манолева Караманолева-Пенева, Костадин Димитров Чаталбашев, Соня Стоянова Коджебашева, секретар - Добрин Юлиянов Тодоров и членове Малинка Минчева Кордова, Веселин Динков Грашев, Василка Димитрова Гатешка, Маргарита Георгиева Солакова, Димитър Стоянов Марев, Ренета Юриева Стефанова и Стефка Дафова Станкова.

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 20 април 2024 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.