Дирекция "Спорт“ при Община Варна и Студентски спортен клуб към Икономически университет – Варна осигуряват свободен достъп за ученици до фитнес залата на университета. Безплатните посещения могат да бъдат както индивидуални, така и групови, за цял клас.

Целта е да се стимулира двигателната активност на подрастващите към редовни занимания със спорт. Фитнесът дава възможност за придобиване на знания, практически умения и навици за самостоятелни занимания. Те могат да бъдат особено полезни и през ваканционните месеци, като осмислят седмичния режим и неговото планиране чрез физическите упражнения.

Фитнес залата в спортния комплекс на Икономически университет – Варна ще бъде със свободен достъп от 25 до 28 юни 2024 г. от 9:00 до 14:00 ч.