Студенти от Юридическия факултет на Русенския университет "Ангел Кънчев" посетиха администрацията на Министерство на външните работи на Република България в Деня на отворените врати на 02.12.2023 г. Там те имаха възможност да се запознаят със структурата на министерството и дейността на дирекциите, съобщиха от университета.

Бъдещите юристи се срещнаха със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Република България- г-жа Мария Габриел. Те чуха лекции по актуални теми и се включиха активно в дискусиите, като задаваха въпроси на лекторите и показаха завидни познания по международно публично право.

Студентите имаха шанс да положат примерен тест за стажант - аташета, както и да се запознаят с дейностите във външната дипломация. Разгледаха видовете дипломатически документи, грами, ноти и обърнаха внимание на уменията за водене на международни преговори.

Тази инициатива дава не само практическа перспектива за студентите, но и създава културна и образователна среда за обмяна на идеи и опит между образователните и дипломатическите институции.

В Деня на отворените врати студентите посетиха кабинета на министъра, заседателните зали, зала "Договори", подиума за брифинги и Ситуационния център в Министерството на външните работи.

Целта на инициативата е установяването на тясно сътрудничество между външно министерство и Русенския университет, което да спомогне за кариерното развитие на студентите, както по време на тяхното обучение, така и при последващата им професионална реализация.

Припомняме, че през ноември ректорът на Русенския университет академик Христо Белоев и вицепремиерът и министър на външните работи - г-жа Мария Габриел подписаха споразумение за сътрудничество между висшето училище в Русе и Министерството на външните работи. Целта е предоставянето на възможности за обучение, трупане на опит и кариерно развитие на студентите.