Стартират работните дейности по проект DISMAR

Встъпително събитие, на което домакин беше Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", даде началото на официалната работа по проект DISMAR, финансиран по Програма "Interreg VI-A Румъния-България" 2021-2027, съобщи агенцията на Facebook страницата си.

Срещата се проведе в с. Мечка, а в нея взеха участие представители на МТС, МРРБ, Община Русе, ОИЦ – Русе, на водещия партньор по проекта – Румънската речна администрация, на секретариата на програма Interreg VI-A Румъния-България и др. На събитието присъства и областният управител на Русе Драгомир Драганов. Той подчерта важността на проекта, който ще допринесе за развитието на корабоплаването.

"Това е първият съвместен проект, който се реализира само между нас и колегите ни от АФДЖ по програма Трансгранично сътрудничество. След неговото завършване ще имаме единна интегрирана маркираща система, която ще ни дава информация в реално време за състоянието на плаващите и бреговите знаци в общия Българо- румънски участък на р. Дунав“, заяви изпълнителният директор на ИАППД инж. Ивелин Занев. Той допълни, че една от основните цели на ИАППД е поддържането на добър навигационен статус, тъй като това е изключително важно за логистиката.

В рамките на три години речните администрации на България и Румъния ще работят съвместно за внедряване на иновативна и интегрирана система за обозначаване на корабоплавателния път в общия речен участък. Ще бъдат доставени плаващи и брегови знаци, както и по един несамоходен плавателен съд за обслужването им.