Част от известното като селото на Ахмед Доган – Дръндар, ще остане без ток днес. От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Дръндар - за клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти, става ясно от информацията на енергото за плановите прекъсвания на електрозахранването във Варненска област. Въпреки че Ахмед Доган е роден на 29 март 1954 година в село Пчеларово, област Добрич, той изкарва голяма част от ранното си детство в село Дръндар, област Варна.

Вижте и другите места във Варненско, където днес - 24.06.2024 г., ще бъдат без електричество:

От 08:30 ч. до 17:00 ч. поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в районите на гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Изгрев, м-ст Кокарджа, м-ст Франга дере, в района над бул. Хр. Смирненски и бул. Цар Освободител, както и от двете страни на ул. Прилеп, ВИК Варна на ул. Прилеп, Северна промишлена зона.

От 09:00 ч. до 16:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - ул. Васил Друмев 32, ул. Д-р Иван Богоров 2, 4, 6, 9, 12, 13, 14, ул. Тодор Икономов 26, 35, 36, 37, ул. Константин Фотинов 1, бул. Княз Борис 105, 109, електрозахранени от ТП 261 и ТП 50.

Днес от 08:30 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Тополи - ул. Тракийска, ул. Стоян Буйнов, ул. Георги Янев, електрозахранени от ТП 15.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Дъбравино – ТП 2 и с.Горен Чифлик – ТП 4.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Староселец – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Габърница – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Девня – кв. Повеляново – бул. Съединение, ул. Строител, ул. Радецки, ул. Боровец, ул. Заводска, ул. Лом, ул. Стария бряст, ул. Дружба бл. 1, ул. Украйна, ул. Стадиона, ул. Балкан, ул. Дружба, ул. Люляк, ул. Рила, ул. Строител и ул. Боровец.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Девня – кв. Повеляново.

От 08:00 ч. до 13:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна – карето, заключено между ул. Девня, ул. Дунав, ул. Дебър, Александър Дякович, електрозахранени от ТП 292.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 13:00 ч. в районите на карето, заключено между бул. Сливница, бул. Княз Борис, ул. Русе, ул. Александър Дякович, ул. Девня, бул. Проморски.

Днес от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Чернево - клиентите, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Белоградец - клиентите, електрозахранени от ТП 4. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Просечен - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - м-ст Сотира, м-ст Акчелар и част м-ст Бриз.

От 09:00 ч. до 14:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Аспарухово - клиентите, електрозахранени от ТП 5 и БКТП 7.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 12:00 ч. до 14:00 ч. в районите на с. Комунари, с. Аспарухово.

Днес от 09:00 ч. до 14:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Провадия - клиентите, електрозахранени от ТП Измътец.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 12:00 ч. до 14:00 ч. в районите на с. Комарево, с. Храброво, ТП Овчарник Провадия и ТП ПС СЕП Блъсково.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Храброво - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Приселци - ул. Капитан Петко Войвода, ул. Минзухар, ул.Череша, ул. Белият бряг, ул. Еделвайс, ул. Паркова, ул. Кокиче, ул. Синчец и част от клиентите на главен път Варна - Бургас в северната част на селото, електрозахранени от ТП 2.

Днес от 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - м-ст Сотира, м-ст Кемер дере и част от м-ст Изгрев, електрозахранени от МТП 641.

От 08:00 ч. до 17:00 ч. днес са възможни смущения на електрозахранването в районите на гр. Варна - Южна промишлена зона и Западна промишлена зона.