Специализирана полицейска операция за противодействие и разкриване на престъпления, извършвани в условията на домашно насилие се проведе в област Смолян, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Смолян.

Операцията е разпоредена от директора на ОДМВР-Смолян с цел превенция за ограничаване на причините и условията за осъществяване на актове на домашно насилие на територията на областта. В периода 23-24 ноември на територията на ОДМВР-Смолян служители от "Териториална полиция“, "Криминална полиция“ и патрулно-постова дейност от всяко районно управление в областната дирекция осъществиха срещи и беседи с 23 жертви и 24-ма извършители на домашно насилие. Упражнен е контрол по изпълнението на 21 заповеди за защита, 6 от които са за незабавна защита. Не са установени нарушения на така издадените заповеди. На осем лица са издадени протоколи за предупреждение по ЗМВР. Отчита се спад на издаване на заповеди за защита по реда на ЗЗДНС, спрямо 2022 г., когато са регистрирани общо 31 случаи.

Превенцията и противодействието на домашното насилие е един от приоритетите в работата на полицията и цели прилагане на нулева толерантност към извършителите на домашно насилие - всеки един случай се разследва незабавно. Усилията на полицейските служители са насочени към осъществяване на превантивни дейности за ограничаване на причините и условията за осъществяването на актове на домашно насилие.

От полицията напомнят: За домашното насилие не трябва да се мълчи!

Търсенето на помощ от институциите не трябва да се отлага, за да бъдат избегнати фаталните последствия от недопустимо и нечовешко отношение!

Законът за защита от домашно насилие урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане. Научете правата си, за да можете да се защитите!

Ако сте претърпели домашно насилие, не отлагайте и потърсете защита!

Във всеки един от случаите, пострадалият има право да се обърне към съда за защита! Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по постоянен или по настоящ адрес на жертвата. Молбата се подава в срок до един месец от упражненото домашно насилие. В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалия, той може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

Според Закона, по искане на жертвата, всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.

С последните изменения в Наказателния кодекс всички форми на домашно насилие са криминализирани.

Телефони:

Национален спешен телефонен номер – 112

0800 18 676

Националната агенция за закрила на детето – + 3592 933 90 10 ;

+ 3592 933 90 11