Общинското ръководство в Дупница започна информационна кампания сред търговските обекти в града и малките населени места, предаде репортер на "Фокус“. Кампанията се отнася до задълженията на собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради относно Закона за управление на отпадъците.

Тяхно задължение е да събират разделно отпадъците от опаковки от хартия, картон и пластмаса, генерирани по време на работния им процес. Същото се отнася и до отпадъците от стъкло и пластмаса. Освен това, обектите трябва да предават тези отпадъци на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ съгласно законодателството.

Вече са посетени 42 обекта на територията на Община Дупница. Издадени са констативни протоколи със съответните предписания. Въведено е изискването да се води точна документация относно събирането и предаването на отпадъците, а самите те да се събират в трицветни контейнери, според вида им.

При установени нарушения ще се налагат глоби. Имуществената санкция е в размер от 3 000 лв. до 10 000 лева.