След 5-годишни усилия Община Свищов придоби местността Паметниците. Прехвърлянето се случи с решение на Министерски съвет, предаде кореспондент на "Фокус“.

Имотите са предоставени по искане на кмета на Община Свищов за реализиране на общински обект "Историческо място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 година и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от Свищов“. Единият поземлен имот се намира в местността Стъклен и е с площ 19 586 кв. м, а вторият, с площ 68 280 кв. м, попада в местността Паметници. Върху двата имота досега са имали правомощия Министерството на земеделието и храните, МРРБ, Министерство на културата, Агенция по горите и АПИ. Това изключително много е усложнило процедурата за предоставяне на Общината, която се оказва особено тежка и тромава, и продължава цели 5 години.

Още през 2019 година, съгласно управленската си програма за развитието на туризма и знаковите значими места, Община Свищов стартира процедура, с която да придобие емблематичната историческа местност. Идеята е местната администрация да може да намери форми и възможности, с които тя да бъде социализирана, да бъдат извършени реставрационни и консервационни мероприятия и наистина местността да бъде превърната в едно подобаващо за историческото ѝ значение място, което има огромно значение в аналите на България.

Община Свищов върви целенасочено по изпълнение на управленската си програма, заложена в мандат 2015 – 2019, 2019 – 2023 и продължава в мандат 2023 – 2027. С придобиването на имота се предоставя на Общината възможността чрез оперативните програми на Европейския съюз да кандидатства с един голям инвестиционен проект, който фигурира в стратегическите документи за нейното развитие, чрез който да бъдат съхранени културното наследство, историята на града и да се подчертае значението му като първи освободен град за историята на България. Чрез реализирането на такива проекти, какъвто е и изпълняваният в момента за съхраняване и социализиране на средновековната крепост "Калето“, Община Свищов цели не само да запази своето културно-историческо наследство, но и да създаде благоприятни условия за развитие на туризма, и изграждане на прилежащи зони за отдих, които жителите и гостите на града да посещават с удоволствие. Всички тези усилия са насочени за изграждането на цялостен туристически продукт и бранд на Свищов, по отношение на културния туризъм.