Областният съвет за намаляване на риска от бедствия във Великотърновски регион проведе редовно заседание, предаде кореспондент на "Фокус“. По време на срещата бе решено да бъде сформирана работна група, която да работи за намаляване на риска от бедствия. В нея ще участват представители от ОД на МВР, РД "ПБЗН“, РЗИ, РИОСВ, БДДР и Областна администрация. Задачата на специалистите ще е да актуализират Областния план за защита при бедствия.

По време на срещата бяха приети и докладите за състоянието на защитата при бедствия през 2023 година. Бяха набелязани и приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през 2025 година. Парите ще се търсят от Министерски съвет.

Експертите решиха още формирования от Въоръжените сили на Република България да бъдат привличани, при нужда, за оказването на помощ на населението при бедствия.

Предстои и изработването на Областна програма за намаляване на риска от бедствия 2025-2029 година.