Заместник-кметът по строителство и инвестиции инж. Тошо Пашов преряза символично лентата на официалната церемония по откриването на 6 реновирани улици в центъра. Те са реконструирани по проект "Обновяване на градската среда в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Региони в растеж“.

Това са ул. "Райно Попович“, ул. "Драгоя Божилов“, ул. "Страхил“, ул. "Ивац“, ул. "Неофит Бозвели“ /северно от ул. "Марагидик“/ и ул. "Александър Пушкин“ /от пл. "Александър Малинов“ до ул. "Куртово“ и от ул. "Драгоя Божилов“ до ул. "Неофит Бозвели“/. В микрорайона е извършена рехабилитация на пътните и тротоарни настилки, подменена е водопроводната мрежа и е монтирано енергоспестяващо осветление

"Това е трети, заключителен етап от проекта, който обнови изцяло зоната в центъра, заключена между булевардите "Княгиня Мария Луиза“, "Източен“ и бул. "Марица-юг“ и тя придоби нов, европейски облик“, посочи зам.-кметът инж. Тошо Пашов.

Той подчерта, че най-съществен е ремонтът на ул. "Неофит Бозвели“, която е била със стара, калдъръмена настилка и без отводняване.

Инвестицията е малко над 10 милиона лева, като от тях европейското финансиране е 8 304 822 лева, съфинансирането от държавния бюджет е 1 465 555 лева, а приносът на Община Пловдив е 463 093 лева.

Целта на проекта е подобряване на жизнената среда и постигане на качествени условия за живот и отдих.