Стартираха ремонтните дейности, свързани с вътрешно преустройство на Филиала за спешна медицинска помощ в Златоград, който се намира в сградата на МБАЛ "Проф. Д-р Асен Шопов“.  Това съобщи кметът на Златоград, Мирослав Янчев, видя "Фокус“. В рамките на одобрения проект ще бъдат изградени навес за линейки и паркинг. Ще бъде обособено място за дизел генератор. Предвидени са инсталации за медицински газове, които ще се захранват с Медицински газ-кислород, доставен от самостоятелна кислородна станция с кислородни бутилки (централа), монтирана в отделно помещение на сградата на филиала.

Целта на проекта е привеждането на ФСМП гр. Златоград в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 6.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина“, издадена от Министъра на здравеопазването.