През изминалите 8 месеца, установихме и запушихме две незаконно изградени канализационни зауствания в Боянското блато. Не един път, а четири пъти.

След всяко наше действие по преустановяване изтичането на фекални води в блатото, тръбите бяха отпушвани от живущи в близост до тази територия. Така се случи и тази сутрин! Това съобщиха от администрацията на район "Витоша" във Facebook, предава "Фокус".

От районната администрация споделят, че екипите им са били заплашвани с медии и протести, като е бил възпрепятстван достъпа на строителна техника, която да реши проблема окончателно.

"Приканваме собствениците на прилежащите имоти до блатото да ревизират индивидуалните съоражения за отпадъчни води и приведат същите в съответствие със законовите разпоредби, в това число да премахнат нерегламентираните зауствания. Ръководството на Район “Витоша" има волята да предприеме всички законови мерки и действия, така че да прекратим замърсяването на Боянското блато! Нека всички спазваме закона заедно!", добавиха още от район "Витоша".