Специализираната лаборатория към Университета по архитектура, строителство и геодезия представи на администрацията в столичния район "Триадица“ своя доклад след обследването на подлеза на булевардите “България" и “Тодор Каблешков". Това съобщи при седмичния си отчет районният кмет Димитър Божилов. Заданието беше реализирано по възлагане на районна администрация.

"Данните от доклада сочат, че въпреки влошеното естетическо състояние на подлезната площ, както и наличните течове, общото състояние на съоръжението е добро, конструктивно здраво, но и изискващо ремонтни дейности, посочени в списък“, съобщиха от район "Триадица“.

Анализът ще бъде предоставен на експертите и от Столична община, като същият се явява необходима предпоставка за планирания от района основен ремонт на подлеза. Подобно изследване е на ход и за подлеза на булевардите “България" и “Гоце Делчев".

От район "Триадица" публикуваха седмичния бюлетин за работата на районния кмет и администрацията за периода 13-17.05.2024 г.:

"Фокус" публикува текста без редакторска намеса:

- Констатирани нарушения при ремонта на ул. “Емилиян Станев".

- Задание за проектиране на ново основно училище в кв. “Манастирски ливади - изток".

- Вход и изход на ул. “Тодор Джебаров" към бул. “Тодор Каблешков"

- Участие в постоянните комисии на Националното сдружение на общините.

Кметът на район Триадица Димитър Божилов бе избран за зам.-председател на Постоянната комисия по стратегическо развитие и местно самоуправление към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) по време на първото за мандата нейно заседание. В Комисията членуват 155 представители на 89 общини, като Столична община и община Пловдив имат представители от 14 районни общински администрации. Кметът Божилов говори по важната тема за децентрализацията в общините с районно деление, в частност предизвикателствата при реализирането на европейски проекти и програми, в т.ч. НПВУ.

Работна група от представители на Столична община като възложител, район Триадица, изпълнител и строителен надзор проведоха среща на терен във връзка с допуснато отклонение при монтажа на плочки с тактилни ивици по тротоара на ул. "Емилиян Станев“. Районната администрация бе представена от кмета Димитър Божилов и зам.-кмета с ресор "Обществено строителство“, които са и инициатори на проверката. Участниците в групата се обединиха около решението въпросните плочки да бъдат пренаредени по правилния начин в полза на хората, за които са предназначени.

Районният кмет защити пред постоянната комисия по екология на Столичен общински съвет решението да не се разреши премахването на 19 броя дървета в парцел, предвиден за застрояване в кв. “Иван Вазов". Обектът, находящ се на ул. “Янко Забунов" е с издадена виза за проектиране, която се обжалва от съседи. Наред с горното, районът мотивира позицията си с неспазени отстояния на строителното петно, както и констатирани нарушения и неправомерно премахване на други дървета от собственика в имота.

Финални етапи на заданието за проектиране на ново основно училище в кв. “Манастирски ливади - изток" протекоха в рамките на организирана експертна среща. Изискванията на районната администрация за постигане на целените добри практики залягат в предстоящия конкурс за проект, който ще бъде отворен за участие и към участници от всички европейски държави. Ключови позиции като недопускане на коридорен принцип, наличие на просторни мултифункционални помещения, 25-метров плувен басейн, използваеми покриви и тераси, както и паркова част ще бъдат част от основните параметри, с които ще трябва участниците в конкурса да се съобразят. Училищната база ще приеме 5 паралелки първи клас, като ще се обособят и нормативно определените два физкултурни салона.

Районният кмет Димитър Божилов и ресорният зам.-кмет инж. Христо Вълчанов проведоха извънредна оперативка с изпълнителя на новото трасе на бул. “Тодор Каблешков". Коментирани бяха организацията на движение, предстоящите СМР, както и реализацията на новото трасе на ул. “Тодор Джебаров", която добива вход и изход към булеварда по инициатива на района. До окончателното изграждане на улицата, тя ще се включва в булевардното трасе чрез понижен тротоар и ще преминава като временен път. След окончателното изпълнение, “Тодор Джебаров" ще бъде регламентиран вход и изход към кв. “Манастирски ливади-изток" с всички реквизити на улична инфраструктура - бордюри, тротоари, осветление и подземни съоръжения. Досегашното трасе на улицата ще се обособи като тупик с регламентирани паркоместа.

НСОРБ се довери и на зам. – кмета на район Триадица Руслан Баждеков, който бе избран за зам.-председател на Постоянната комисия по обществен ред, безопасност на движението и защита при бедствия. На първото за мандата заседание бяха засегнати теми от областта на транспортната инфраструктура, подпомагането на инвестиционния интерес в общините, Седмицата на мобилността и актуалните предизвикателства при организацията на безопасността на движение-паркиране на инвалиди и други.

Столичният общински съвет прие три доклада на кмета на Триадица Димитър Божилов за именуване на улици на територията на района. В кв. “Манастирски ливади-изток“ вече ще има улица кръстена на големия български актьор Джони Пенков и улица с красивото име "20 бора“, предложено от съседи и живущи в квартала. Гласувано бе в кв.“Кръстова вада-.запад" да бъде именувана улица на талантливия художник и скулптор Иван Василев Ненов.

Кметът на район Триадица Димитър Божилов и зам.-кметът на София Иван Василев направиха проверка на състоянието и стопанисването на подземен гараж "Витоша“ в кв. “Иван Вазов". От ноември миналата година за гаража отговаря Центъра за градска мобилност. Капацитетът му са около 400 места, но реално се използват 150 поради необходимостта да бъде извършен ремонт. Перспективите за облагородяване и подобряване на условията в паркинга ще бъдат предмет на последващ експертен анализ.

Подготовка и асфалтиране се провежда по следните направления: ул."Иван Кирков"; ул."Шарл Шампо"; по безименна улица от ул."Иван Кирков" до ул."Флора"; по безименна улица зад МОЛ България до ул.“Иван Кирков" и по бул."Арсеналски". Извършен бе ремонт на улично осветление на ул."Позитано" №22 и на ул."Майор Първан Тошев" №24.

Зам.-кметът на Триадица Руслан Баждеков проведе работна среща с представители на Столична община и инженери във връзка с възможностите за реализация на проекти, свързани с монтажа на ескалатори и травелатори в подлеза на бул.“България“ и бул.“Гоце Делчев“. Предстои извършването на заснемане на подлеза, както и възлагане на проектиране. Районната администрация ще потърси съдействието на Дирекция "Социални дейности и интегриране на хора с увреждания“.

Започна рехабилитирането на баскетболното грище при бл. 41А в кв. "Гоце Делчев“. Едно от най-амортизираните спортни съоръжения ще бъде реновирано на етапи, като началните дейности предвиждат възстановяване на асфалтовата настилка и нанасяне на временна спортна маркировка. Следващият етап ще включи полагане на универсална спортна настилка и художествено оформление, които ще бъдат реализирани при осигуряване на необходимото финансиране от Столична община.

По инициатива на район "Триадица" бе проведена среща с експерти от Столична община и частни инвеститори относно изграждането на подземната инфраструктурна по бул. "Костенски водопад“. Идеята на районната администрация е реализацията да бъде плод на съвместни действия, като участниците в срещата декларираха своята готовност за реализиране на различни етапи от предвидените дейности.

Служители на район "Триадица" взеха участие в заседание на Обществен съвет в ДГ127 "Слънце“. Обсъден бе бюджетът за изминалото първо тримесечие от 2024 г.. Приет бе отчет за изпълнение на План за действие и финансиране за реализиране на Стратегията в изменение на мисията и постигане на визията на детската градина за периода 2020-2024 г. Обект на дискусия бяха и извършените ремонти и дейности. Приет бе отчет за изпълнение на Стратегията за развитие 2023-2024 г.

Зам.-кметът Руслан Баждеков поздрави ръководството, родителите и децата от ДГ 131 "Флора“ в кв.“Манастирски ливади-изток“ по повод една година от основаването на детската градина. Малките възпитаници поздравиха гостите с изпълнения на песни и танци. Кметът Божилов изпрати поздравителен адрес, в който пожелава много здраве, щастливо детство и много вдъхновение. На финала на тържеството от двора на училище полетяха бели гълъби като символ на мира и красотата.

Една от гордостите на район "Триадица" и нашата столица – Академичен мъжки хор "Гусла“ , част от Народно читалище "Иван Николаевич Денкоглу“ отбеляза сто години от своето създаване и получи специални поздравления от районния кмет. Годишнината бе чествана чрез голям концерт в зала "България“, който се зарадва на изключителен зрителски интерес.

Район "Триадица" продължава извършването на коситба на тревните площи в междублоковите пространства. В някои от кварталите вече се реализира второ косене. През работната седмица бяха почистени множество площадки за игра. Направена бе механизирана резитба на ясен зад бл.2 в кв. "Иван Вазов“ и премахване с автовишка на 5 броя опасни и изсъхнали акации в зелената площ между ул.“Здраве“ и ул. "Никола Славков“.

Почистени бяха отпадъци след премахване на незаконни гаражни клетки на ул. “Тулча" в кв. “Стрелбище". Подменен бе улей на пързалка на детска площадка зад блока на бул. “Витоша" 150. По почин на района бе организирано и миене на ул. “Борис Вълчев", проведено от районното звено на Столичен инспекторат.