В Кюстендил се проведе среща на тема "Злоупотреби с медицински документи за временна нетрудоспособност“, съобщи за "Фокус“ Йордан Беловодски, секретар на Търговско-промишлената палата в града. В работния формат са участвали областният управител на Област Кюстендил, представители от Министерство на здравеопазването в лицето на ръководството на Национална експертна лекарска комисия, ТП на НОИ - Кюстендил, РЗИ - Кюстендил, ТЕЛК към МБАЛ "Никола Василиев“ -  Кюстендил, ДБТ Кюстендил и членове на КТПП.

"Основен акцент на дискусията бе контролът, които се упражнява от институциите върху обжалваните болнични листове. "Процедурата по обжалване е много тежка и тромава,  на практика реален контрол липсва. Проблемът с фиктивните документи за временна неработоспособност е изключително тежък и ощетява не само бизнеса, но и осигурителната система“, каза Беловодски

По думите му в срещата се е откроил един извод, че поставеният проблем все още не намира решение, въпреки че е идентифициран от дълги години. В тази връзка Търговско-промишлената палата – Кюстендил е направила свои предложения.

- Промяна на системата за отговорност и санкции при нарушения в издаване на болничен лист за заето лице, или документ от ЛКК за временна неработоспособност на безработно лице. Отговорност следва да се носи от всички страни в нарушението, както за лекаря, издал болничния лист или лекарската комисия издала документ за временна неработоспособност, така и лицата, който са се възползвали от такъв документ.

- Създаване система за контрол по спазване предписанията в издадените болнични листа /спазване на режима предписан в болничният лист и стриктно описване на условията на болничния лист – домашно лечение, болница, свободен режим/. Създаване на контролиращи органи по места за извършване на проверки по спазване на  предписаните в болничните листа режими. Тези органи да включват всички заинтересовани страни.

- Въвеждане на практика болничните листа да бъдат заверявани и от лекар, определен от работодателя в срока на болничния с цел превенция на злоупотребите с тези медицински документи.

"Кюстендилска търговско-промишлена палата пое ангажимент всички направени предложения да бъдат обобщени и представени пред отговорните институции с цел законодателни промени, водещи до реален и навременен контрол“, допълни Беловодски.