Всеки здравноосигурен българин може да смени личния си лекар в дните до края на декември, напомнят от Регионалната здравноосигурителна каза във Велико Търново. Два са периодите в годината, в които пациентите имат право да го направят – от 1 до 30 юли и от 1 до 31 декември, предаде кореспондент на "Фокус“.

За самата смяна е необходимо да се попълни формуляр за постоянен избор и да се предостави на новоизбрания общопрактикуващ лекар. Документът можете да изтеглите от сайта на НЗОК, като указания за попълването има на гърба му.

"Има и още една възможност - да отидете при лекаря, когото сте избрали, със здравната си книжка. Съответно той попълва данните си в нея и Ви включва в списъка си с пациенти.

Важно уточнение е, че не е необходимо здравноосигурените да уведомяват за смяната на своя общопрактикуващ лекар предходния лекар, тъй като това се извършва по служебен път в Районната здравноосигурителна каса“, припомнят от институцията.

От там уточняват, че могат да съдействат на всеки, който желае да смени общопрактикуващия си лекар.

Личният лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигуреното лице от датата, на която е осъществен изборът, като лицето се включва в пациентската му листа от тази дата.

НЗОК предоставя и възможност смяната на общопрактикуващ лекар да става онлайн. Това се осъществява в рубрика "Е – услуги“, линк "Преглед на досие от здравноосигурените лица“, "Вход с цифров сертификат“, меню "Избор на личен лекар“, като формулярът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигуреното лице или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.

Припомняме, че извън сроковете (юли и декември) смяната на общопрактикуващия (личния лекар) е възможна единствено при наличието на определени хипотези, като смяна на настоящия адрес на лицето или прекратяване на договора на личния лекар с РЗОК.

В случай, че се преместите да живеете в друг град или смените адреса си по лична карта, Вие имате право да смените личния лекар веднага или когато прецените извън законодателните срокове.