Лекарите, работещи в заведенията за първична медицинска помощ във Великотърновска област, не са достатъчно. Броят им е значително по-нисък от този, определен по Здравна карта в областта. Това показват данните от доклад на Регионалната здравна инспекция в старата столица за състоянието на специалистите в областта на здравеопазването, предаде кореспондент на "Фокус“. При джипитата недостигът е с около 30 души, спрямо броя на населението в областта. Проблемът е актуален за всички 10 общини в областта.

Специализираната извънболнична медицинска помощ в региона се осъществява от 211 лечебни заведения. С добра осигуреност със специалисти са направленията вътрешни болести, очни болести, кардиология, хирургия и педиатрия.

Дефицитни за областта специалности са съдебна медицина, спешна медицина, неонатология, анестезиология и интензивно лечение, ревматология, ендокринология и болести на обмяната, обща и клинична патология, обща медицина, медицинска онкология, ортопедия и травматология.

Заявена е потребност от специалисти по здравни грижи по специалностите Психиатрични здравни грижи, Анестезиология и интензивни грижи, Спешна медицинска помощ, Операционна и превързочна техника, Консултант по проблемите на майчинството и развитието на новороденото, Педиатрични здравни грижи, Болнична хигиена, Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене.

В много специалности медиците са на 100% на възраст над 60 години. Такива са специалистите по спортна медицина, детска хирургия, медицинска онкология и инфекциозни болести в област Велико Търново.

Необходимо е развитие на дейностите, свързани с продължително лечение, както и с профилактика и промоция на здравето, констатират в анализа си специалистите от Регионалната здравна инспекция.

Необходимо е и да се вземат мерки за предотвратяване отлива на специалисти по здравни грижи от професията на медицинска сестра и да се предприемат стъпки за привличане в областта на новозавършили лекари и специалисти по здравни грижи.