На 26 юни (сряда) от 20:00 до 23:30 часа във всички населени места на територията на община Ветово ще се проведе проведе наземно аерозолно третиране против комари.

Третирането ще се извърши с препарат "Цитрол 10/4 УЛВ“ с карантинен срок от 24 часа. Продуктите са включени в списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в регистъра за ветеринарномедицински препарати. Извършена е селективност на използваните препарати според вредителя, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазването на околната среда.

Необходимо е гражданите да вземат предпазни мерки по време на третирането – да няма движение по улиците, а прозорците да останат затворени. Пчеларите да вземат мерки за опазване на пчелните семейства, предават от "Русе Медиа". 

За изпълнител на пръскането е определена фирма "САНСИ“ ООД.