Областният управител на Русе Драгомир Драганов се срещна с представители на институциите, работещи по стратегическия проект за обозначаване на корабоплавателния път по река Дунав между България и Румъния, съобщиха от Областната администрация.

Инициативата е по-известна под надслов DISMAR /Danube Integrated System for MARking/ и е сред стратегическите приоритети за двете държави. Проектът е финансиране по Програма "Interreg VI-A Румъния-България" 2021-2027. Неговата стойност е 10 милиона евро, като близо 8 милиона евро представляват европейското съфинансиране. Предвижда се проектът да продължи 3 години, като водещ партньор на е Речната администрация на Долен Дунав Галац – AFDJ в Галац, а партньор от българска страна е Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав /ИАППД/.

"Подобни инициативи имат ключова роля за развитието на трансграничното сътрудничество и европейската интеграция на България и Румъния. Високо оценявам, че на територията на областта се реализират подобни проекти с висока добавена стойност. Това непременно повишава качеството на живот, защото предоставя редица нови възможности за правене на устойчив бизнес, което от своя страна ни дава увереност, че живеем действително в един модерен европейски регион“, каза Драганов в приветствието си изпълнителния директор на ИАППД инж. Ивелин Занев.

Драганов допълни още, че осъществяването на настоящия проект е сред най-отчетливите примери за видими и позитивни резултати в полза на обществото. Той беше категоричен, че винаги ще подкрепи внедряването на иновации с цел гарантиране на безопасно и сигурно корабоплаване.

Основната цел на проекта е да се подобри и поддържа устойчива и климатична стабилност на транспортна мрежа чрез по-нататъшно развитие на инфраструктурата на водния път на река Дунав. На практика идеята е да се подобри цялостната визия на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на реката, както и да се осигури безопасност на всички, извършващи дейност по Дунав.

В рамките на следващите 3 години се предвижда изграждането на интегрирана система за обозначаване на корабоплавателния път. За това ще се изгради единна електронна платформа, която да предоставя постоянна информация за състоянието на бреговите и плаващите знаци за обозначаването на фарватера. Планира се и подновяване на всички брегови знаци от българската страна на реката, които вече са доста остарели, а голяма част от тях са и изгубени. Планира се и подмяна на буйовете, които са плаващите информационни знаци, обозначаващи фарватера. Това от своя страна ще доведе до подобряване на видимостта им.

Всички те ще бъдат снабдени с модули, подаващи сигнал за местоположение и състояние към изградената за целта електронна платформа. По този начин от ИАППД ще могат да реагират своевременно при проблем с някоя от тях и съответно да я възстановят. Освен тези дейности ще бъдат доставени и два нови несамоходни плавателни съда, по един за България и Румъния. Тяхната роля ще бъде в обслужването на бреговите знаци. Новото маркиране ще обхване територия от 470 километра, като в крайна сметка това би трябвало осигури необходимата инфраструктура за прилагане на безопасен, интелигентен и устойчив на изменението на климата вид транспорт.

Срещата на областния управител се състоя в рамките на откриващо събитие по проект DISMAR, което се проведе в комплекс "Седем Поколения“ на територията на община Иваново.

В рамките на срещата участваха редица представители на местната и държавната власт от България и Румъния. Сред тях бяха управителят на Областния информационен център Диана Аврамова, представители на Министерството на регионалното развитие и транспорта на Румъния, както и на Община Русе.