Продължава общинската кампания "ЧистПодреденДобрич=ЧистоПодреденоСъзнание", предаде репортер на "Фокус". Слоганът съдържа идеята на инициативата, която приобщава все повече граждани. Общо 352 670 кг разделно предадени отпадъци от бита отчитат от екипа на площадката за разделно събиране на отпадъци, която функционира от лятото на миналата година. Целта е да се създаде добра организация и да няма струпване на различни видове отпадъци покрай контейнерите в жилищни квартали и други райони на Добрич.

Специализираната площадка приема всички специфични битови отпадъци, включително строителни, мебели, електроуреди, както и опасни химикали.

От началото на 2023 г., жителите на града са предали следните количества и видове отпадъци:

- 303 500 кг строителни отпадъци;

- 3800 кг текстил;

- 1000 кг пластмаса;

- 2900 кг хартия;

- 200 кг метал;

- 2350 кг стъкло;

- 29 000 кг дървесина, в това число и непотребни мебели;

- 190 кг негодни за употреба батерии и акумулатори;

- 9700 кг излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

- 30 кг лекарства;

Площадката се намира в ЖК "Балик" в края на ул. "Христо Ботев" № 68 (бившето обръщало) и е отворена в делничните дни. Тел.: 0899 991 867. Гражданите сами извозват до там своите отпадъци.

За съжаление и след откриването на тази площадка често край контейнерите могат да се видят изхвърлени стари мебели или най-често строителни отпадъци, в райони с търговски обекти - големи камари с картонени кутии и други опаковки на стоки.

Наскоро в една от групите за добруджанския град във Фейсбук беше публикувана снимка, на която се вижда изпразнен контейнер за отпадъци и на земята пред него оставени голямо количество книги. Човекът, публикувал гледката, даваше свои координати с молба да се свързват с него и да му предават печатни издания, защото книги и списания не са боклук, те са книжовно наследство.

Не само в такъв контекст, но много по-широк, от Общината отправят апел: "Без повече грозни гледки около контейнерите! Изхвърляйте отпадъците си разумно!". Според общинската наредба изхвърлянето и оставянето на отпадъци извън контейнерите, вместо да бъдат транспортирани до специализираната площадка, е нарушение и подлежи на санкция. Освен това създава условия градът да бъде неприветлив и мръсен, а той е пространството, в което живеят всички добричани и всеки заслужава чистота и естетика.

Жулиета НИКОЛОВА