Народно читалище "Христо Ботев - 1930" в село Славяни, община Ловеч, организира голям коледен концерт на 13 декември 2023 г., сряда, от 18.00 часа в салона на Ловчанско читалище "Наука -1870".

Концертът е посветен на 70 години от основаването на Женския народен хор при НЧ "Христо Ботев -1930“ в Славяни.

Участват Женският народен хор "Славянка" и солистките Симона и Гергана Пенчеви, Полина и Миглена Цакови, както и Фолклорна група "Богдан Крачунов" при НЧ "Просвета - 1906", с. Дойренци, Танцов състав "Слънчогледи" при НЧ "Просвета -1901", с. Слатина.

Любители на българския фолклор, заповядайте да се повеселим заедно!