Започна поставянето на допълнителни информационни табели в селищните образувания "Манастирски рид“ и "Траката“, които трябва да ориентират варненци за вида на извършваните строителни дейности, изпълнителите и сроковете по проект  № BG16M1OP002-1.016-0009 “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и Канализация - Варна" ООД", финансиран с европейски средства. Обещанието за това бе дадено на среща между кмета на Варна Благомир Коцев, представители на "ВиК – Варна“ ООД, които са възложители на дейностите по проекта, фирмите – изпълнители и представители на гражданите.

На информационните табели са изписани и телефоните на отговорните технически лица, на които жителите в районите, в които се извършват изкопни работи и поставяне на канализационни и/или водопроводни тръби, могат да задават въпроси и подават сигнали за забелязани нередности.

На сайтовете на местната администрация и на "ВиК – Варна вече са качени и ежеседмично се обновяват графиците на дейностите и отчетите за вече свършената работа. Информация за това може да намерите и на FB-страницата на община Варна.