Попада ли заместник-кмет на Варна в конфликт на интереси? Този въпрос задават, макар и под сурдинка, представители на артгилдията в града.

Става въпрос за мероприятие в града под надслов "Практическо обучение за млади културни мениджъри в рамките на нощ на галериите-Варна".

То се провежда с финансовата подкрепа на фонд "Култура" на Община Варна. Сред имената на лекторите е и на зам.-кметът по културата Ралица Герасимова - творчески псевдоним на Ралица Константинова - културен антрополог, куратор и арт мениджър. Мястото на провеждане е културен център ReBonkers.

От 2019 година, когато Ралица Герасимова се премества във Варна, е директор на пространство ReBonkers и служи като председател на неправителственото сдружение Таляна. Това пише в нейната автобиография. Преди няколко седмици тя бе назначена за заместник-кмет по културата във Варна.

Проектът е одобрен преди тя да заеме поста на зам.-кмет по културата. Това казват редица културни дейци в града, до които "Фокус" се допита по казуса. Те я описват като перфектен специалист, който би бил много полезен за практическото обучение. Според тях ако тя не получи хонорар за работата си то, не може да става въпрос за конфликт на интереси.

Директорът на дирекция "Култура и духовно развитие" в Община Варна Антония Йовчева е на мнение, че в случая не става въпрос за конфликт на интереси, тъй като заместник-кмета ще присъства като лектор-специалист, а не в качеството си на общински служител.

Преценете вие дали има конфликт на интереси. В Закона е написано, че: Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

Ралица Герасимова не вдигна телефона си при търсенето й от репортер на медията. "Фокус" ще публикува всяко мнение по случая.