Спад на набезите набезите в горите на Централна Северна България отчитат горските от този район на страната. Това показват и справките на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово за последните месеци, предаде кореспондент на "Фокус“. Само за юни лесовъдите са извършили близо 1 600 проверки в държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Съставените актове са едва два.

От предприятието уточняват, че през предходния месец са извършени 585 инспекции на обекти за добив на дървесина, проверени са 484 превозни средства, 7 ловци и 513 други физически лица, извършващи дейности в горите. Сред последните попадат и 160 събирачи на трюфели и други недървесни горски продукти, които също са обект на проверка от страна на горските служители.

В резултат на контролната дейност служителите са съставили два акта за административно нарушение (АУАН) във връзка с нарушения на Закона за горите. Не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Девет са издадените констативни протоколи за нарушения – пет с неизвестен извършител и четири с известен извършител, но без АУАН.

Дървесината, станала обект на посегателство през месец юни е в размер на 84 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период фигурират 15 куб. м. дърва за огрев и един моторен трион.