Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна – част от м-ст Ракитника, клиентите, електрозахранени от ТП 885.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Девня – ул. Мелница, ул. Вълшебен извор и промишлена зона под моста, електрозахранени от КТП 38.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Казашка река.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Храброво - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 08:30 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - м-ст Ален мак, ул. Петър Попов - района около х-л Детелина и х-л Далия Гардън, КК Чайка – района около почивна база БАН.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на КК Чайка.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Бързица, с. Нова шипка, с. Гроздьово - клиентите, електрозахранени от МТП 20 Рибарника, ТП 22 ПС ВиК, с. Величково, с. Цонево - клиентите, електрозахранени от ТП 9, ТП 10, ТП 11, ТП 12, ТП 7 и МТП 23.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до17:00 ч. в районите на с. Царевци, с. Цонево, с. Сава и с. Гроздьово.

Днес от 08:30 ч. до 12:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - кв. Вл. Варненчик, бл. 407 вх. 4, 5, 6, бл. 408 вх. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, електрозахранени от ТП 864.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 12:00 ч. в районите на кв. Вл. Варненчик.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - кв. Чайка № 62, 67, 68, 98, 196, електрозахранени от ТП 478.