Сграда, обявена за паметник на културата, ще претърпи коренна промяна, предаде "Фокус“. Това ще се случи с реализирането на одобрен проект за енергийно обновяване на сградата, отредена за административно обслужване.

Проектът е подаден от Община Кюстендил и вече е одобрен за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост, а процедурата е "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ в частта административни сгради. 

Одобрената сума е в размер на близо 2 300 000 лева, а съфинансирането е  293 885 лева.

Сградата е паметник на културата. Построена е през 1912 година. Тя е собственост на Община Кюстендил, а през 2017 година беше отдадена за безвъзмездно ползване на МВР. Министерството вече е ремонтирало покрива на сградата.