Съдийската колегия на ВСС отложи за 16 юли 2024 г. изслушването на двамата кандидати за председател на Районен съд – Пловдив, съобщиха от пресцентъра на ВСС. То трябваше да се състои на 18 юни 2024 г.

Основание за отлагането е неприключило съдебно производство във Върховния административен съд, образувано по жалба на Диляна Славова – заместник-председател на съда, която е единият от кандидатите за поста.

Тя обжалва решението на СК на ВСС от 16.04.2024 г., с което е прекратена по отношение на нея процедурата за избор на административен ръководител на Районен съд – Пловдив.

Тогава колегията прие нейното участие за недопустимо, тъй като кандидатурата ѝ е номинирана от общото събрание на съда преди публикуване в "Държавен вестник“, бр. 85 от 10.10.2023 г. на решението на съдийската колегия на ВСС по протокол № 30/26.09.2023 г. за откриване на процедурата.

Другият претендент за мястото е Божидар Кърпачев, съдия от РС-Пловдив, за който се твърди, че е създавал съдебни протоколи с невярно съдържание.