Общинските съветници в Русе отказаха да удължат договора на концесионера на подлеза на "Печатни платки“. Дружеството е поискало още 8 години и 3 месеца на договора, който изтича през 2025 г., но искането не бе удовлетворено. Общината също изложи аргументите си защо не е съгласна с желанието на концесионера.

Към настоящият момент всички обекти, намиращи се в подлеза, в т. ч. магазини, складови помещения и тоалетни не функционират. Входните врати са заключени, а прозорците са затворени с плътни пана. Мазилката по стените е компрометирана, на места подкожушена, има следи от влага, стените са изрисувани с графити. Мазилката по тавана на места липсва, със следи от течове и влага. Осветителните тела от тавана са премахнати, като осветлението в подлеза се осигурява от няколко тела тип луничка, монтирани в преградните пана на търговските обекти в подлеза. Подовата настилка е увредена, има осезателни петна от физиологични нужди и боя, а външните стълби и подходи не отговарят на нормативните изисквания за достъпност. В един от неработещите търговски обекти е разположена шахта на мръсния канал, която при обилни валежи прелива, съобщава РусеМедиа.

Във връзка със състоянието на подлеза и неудобството за преминаващите граждани от малката му ширина, в Община Русе постоянно постъпват телефонни обаждания и писмени сигнали, които се изпращат на концесионера ЕТ "Иво Иванов – Ивона" за предприемане на незабавни действия за привеждане на подлеза в чисто и безопасно експлоатационно състояние. От служители на Община Русе се извършват регулярни проверки на място с изготвяне на констативни протоколи и снимки, като за състоянието на подлеза концесионерът се уведомява своевременно.

Към концесионера ЕТ "Иво Иванов-Ивона“ многократно са отправяни устни и писмени препоръки за предприемане на съответните действия за отстраняване на нередностите, с оглед гражданите на град Русе да разполагат с обезопасено, поддържано и почистено подземно съоръжение. Въпреки последните препоръки от м. юли за измиване на подлеза и подходите към него, денонощно осигуряване на по-силно осветление, боядисване на стените и тавана, привеждане в изправност стълбищата и рампите за инвалидни и детски колички, като неотложна част от безопасността и сигурността на хората, преминаващи оттам, към настоящия момент не са предприети никакви мерки за изпълнението им от страна на концесионера ЕТ "Иво Иванов-Ивона“.