Напълно завършена е Източната порта на Филипопол. Реставратори и проектанти са приключили работата си там. Предстои откриването и.

"Не се знае точно кой ден ще бъде открит, но обектът е готов изцяло", съобщи за "Фокус" ръководителят на реставраторите Никола Стоянов.

Археологът Мая Мартинова обрисува за медията ни това, което се разкри там след приключване на работата.   

"Вижда се комплекс Източна порта на Филипопол, със сектори от крепостните стени и най-широката улица, разкрита на територията на Филипопол, дори на територията на България, късно-антична улица със ширина 13.20 метра, с тротоари, с осева линия в средата, с настилка, чудесно запазена през тези векове. От двете страни улицата е имала портици, с мраморна колонада, от която сме вдигнали значителен брой и зад тези портици има помещение във верижен план. Изобщо, това е един комплекс, достигнал от Античността до нас със значителна запазеност на архитектурните останки. В различните помещения са експонирани архитектурни елементи, лапидарна част, има експонирани и по-ранни архитектурни пластове със зидове и подови нива под един експозиционен прозорец. Експонирани са и различни мраморни постаменти на статуи, които са стояли пред колоните, на тротоарите. Някои от тях са със надписи, други архитектурни елементи също са с надписи", каза Мартинова.

Тя поясни, че на обекта ще има указателни табели на ключови места, с научна информация за туристите.

"Тази епоха, която е експонирана, е късно-антична, от 4 до 6 век е функционирала. Интересното е, че ние направихме разкопки в дълбочина и там доразкрихме културни пластове и структури, които са от по-ранни епохи.

Изключителен научен принос е, че открихме и културни пластове от елинистическата  епоха – 4-3 век преди Христа. Това място е било обитавано и тогава. Разкрихме сектори от ранна крепостна стена от времето на Марк Аврелий, за която знаем от открития двуезичен надпис, че е построена през 172 година след Христа, с финансиране от императора. И този надпис е стоял там на по-ранната порта. Тя обаче не е запазена, тъй като върху нея е построен този късно-античен комплекс", каза още археологът Маря Мартинова.

Тя добави, че на обекта са работили една година, действително е било трудно и интензивно.

"Трябва да се отдаде заслуженото на проектантския екип с ръководител арх. Галя Пировска и на реставраторите с ръководител Никола Стоянов, които извършиха така наречената анастилоза, вдигане на колонадите почти до покрив така, както са били, за да се потопи туристът и посетителят в тази епоха", каза още Мартинова.

Обектът се реставрира с европейски средства по ОП на МРРБ. 

По думите на Мартинова първите пет години достъпът ще бъде безплатен, но ще се регулира от община Пловдив, която ще го стопанисва.