Деца са играли край високотокова мрежа във Варна. Това стана ясно от заседание на постоянната комисия "Наука и образование“ към Общинския съвет. На нейно заседание бе съобщено, че при реконструкцията на площадките за игра в двора на филиала към Детска градина "Валентина Терешкова“ е открито наличие на силно токова мрежа, необозначена на визата за проектиране и минаваща през средата на строителната площадка. По тази причина ремонтът е спрян, тъй като е необходимо изместване на съществуващите съоръжения. Стана ясно, че до 20 юни ще бъде възложена обществена поръчка за избор на проектант за преместване на кабелна линия средно напрежение. След това предстои съгласуване на проектната документация с комуникационните дружества, издаване на разрешение за строеж и едва след това избор на изпълнител, който да измести съоръженията.

На заседанието на постоянната комисия към ОбС бе решено да бъде създадена работна група, която да прецизира предложението за безплатно ползване на зала "Конгресна“ от варненските училища, подкрепи ПК "Наука и образование“ към местния парламент. В състава на групата ще влязат членове на комисиите по култура, финанси и бюджет, наука и образование, както и представители на администрацията и на търговското дружество "Дворец на културата и спорта“, стопанисващо залата, решиха съветниците на днешното си заседание. Предложението за безвъзмездно предоставяне на зала "Конгресна“ е на групата "Алтернативата“ в Общинския съвет. Те предлагат училищата във Варна да могат веднъж за календарна година да могат да ползват залата за честване на кръгли годишнини или юбилеи при спазване на правилата за наем на съоръжението. Датата на провеждане на събитието ще бъде съобразена с графика на зала "Конгресна“, се посочва още в предложението.

В рамките на заседанието възникнаха редица въпроси. Затова беше решено да се формира работна група, която да прецизира детайлите. По време на дискусията стана ясно, че в момента училищата ползват залата на преференциални цени, а тези от тях, които имат юбилеи и годишнини, са подпомогнати от Община Варна с финансови средства за наемане на съоръжението, вариращи между 30 и 50% от цената в зависимост от общинския бюджет.

Друга тема на заседанието бе искане за финансово подпомагане на МГ "Д-р Петър Берон“ за участие на училището на Европейска олимпиада по география, която ще се състои в края на месеца и началото на следващия в Сърбия. Варненската гимназия е поканена да участва в състезанието с 15 ученици и 2 ръководители. Съветниците дадоха положително становище и препратиха въпроса към финансовата комисия, която трябва да определи размера на подпомагането.