Обучение за председатели на Общински съвети, общински съветници и служители в звената организира Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България /НАПОС – РБ/. Тематичният семинар ще е на 14 и 15 декември, а домакин ще е търновското село Арбанаси, предаде кореспондент на "Фокус“. На форума ще бъде разгледана темата "Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“. Лектор ще е доц. д-р Гинка Чавдарова, бивш Изпълнителен директор на НСОРБ-РБ.

Ще бъдат дискутирани ангажиментите на Общинските съвети по Управление на Общинската собственост /ЗОС/ и по Закона на устройство на територията /ЗУТ/. Темата ще бъде разяснена от Стефан Тодоров, консултант на НАПОС – РБ и доскорошен Главен експерт в постоянната парламентарна комисия по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание.

Предвидено е по време на семинара да бъдат обсъдени отговорностите на общинските съветници по новия Закон за противодействие на корупцията – декларации и конфликт на интереси. За лектор по тази проблематика е поканен Николай Николов-доктор по административно право и бивш изпълняващ длъжността Председател на Комисията за противодействие на корупцията.