Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметовете, насрочени на 29 октомври 2023 г., Община Благоевград уведомява избирателите, които гласуват в Секция № 17, че същата ще бъде с място за гласуване: Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий“, улица "Цанко Церковски“ №2, уведомяват от Общината.

Горепосочената секция е преместена от сградата на Камерна опера и НЧ "Никола Вапцаров 1866“ поради ремонт на зданието.