ОИК – Дупница прекрати правомощията на кмета на село Бистрица, съобщиха за "Фокус“ от Общинската избирателна комисия. Срещу кмета Христо Христов е подаден сигнал, че е имал регистрация като едноличен търговец, който в еуфорията около местните избори е забравил да предприеме действия по прекратяването на търговската дейност.

Според Общинската избирателна комисия са налице всички предпоставки за прекратяване на пълномощията му като кмет.

"Ирелевантни са твърденията, че макар и регистриран като ЕТ, той не е извършвал реално търговска дейност. В случая е от значение, дали от формална страна е предприел действия за заличаването му като ЕТ, което става по реда, предвиден в ТЗ. След като не е сторил това в срока по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, Христо Христов“ е осъществил хипотезата на чл. 42, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА за предсрочното прекратяване на правомощията му като кмет.  Разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА е императивна, законът не дава възможност едномесечния срок да бъде продължаван или спиран, както и без значение е дали пропускането му се дължи на извинителни причини“, се казва още в решението на ОИК.

Решението може да се обжалва в срок от 7 дни пред Административен съд – Кюстендил.