Необходимостта от актуализация на общинските програми за намаляване на риска от бедствия бе коментирана на среща на Областния съвет, който се занимава с тези дейности, предаде кореспондент на "Фокус“. Заседанието свика и води губернаторът на Великотърновска област Ивайло Здравков. В него участваха всички представители на ресорните институции.

"На срещата беше обсъден годишният план за изпълнение на Областната програма за намаляване на риска от бедствия, който съдържа оперативни цели, дейности, бюджет, срок за реализация, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции.

Беше коментирано и координирането на дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия и необходимостта им от актуализиране“, уточняват от Областна администрация – Велико Търново.