Как са се грижели за детското здраве в миналото предците ни – това научиха студентите от специалност "Медицинска сестра“ към Медицинския университет във Варна след посещение в Музея по история на медицината. Любознателните студенти се запознаха с исторически материали, свързани със здравното обслужване на населението в първата половина на ХХ век, с акцент върху профилактичните грижи за деца до 7-годишна възраст.

В непринуден разговор, продиктуван от историческата беседа, бъдещите медицински сестри анализираха детайли по възникването и развитието на детските здравно-съвещателни станции. Те са предвестници на съвременните детски консултации, които са първа форма на общественоздравна грижа за децата. Целта на посещението бе студентите да оценят приноса на пионерите в областта на детското здраве за повишаване на родителската здравна култура и за намаляване на социалните здравни неравенства при децата до 7-годишна възраст, поясниха от Медицинския университет във Варна.

Бяха изведени факторите, осигурили успешността на този културен феномен. Студенти, преподаватели и историци дискутираха възможността за трансформирането им в съвременни и бъдещи практики на здравни грижи за деца в съвременни условия.

Благодарение на екипа от музея студентите имаха възможност да се запознаят с изключителните експонати и колекции и внимателно да изучат развитието на медицината от древността до наши дни. Това посещение им разкри още едно богатство на музея, неговата библиотека, където се докоснаха до ценна и разнообразна литература от над 5000 заглавия.