Немската и българската правосъдни системи обменят опит. Гости на Окръжния съд във Велико Търново бяха трима съдии от Федерална република Германия, като посещението им беше част от програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение, предаде кореспондент на "Фокус“.

Дагмар Митлер и д-р Хендрик Бук от Централния окръжен съд в столицата Берлин и Софи Кюриелеис – заместник председател на Окръжен съд – Бранденбург бяха посрещнати в Съдебната палата в старата столица от зам.-председателя на Окръжен съд – Велико Търново, съдия Ивелина Солакова, съдиите Димо Колев и Явор Данаилов и председателя на Районен съд – Трявна, съдия Пламен Евгениев.

Немските магистрати имаха възможността да разгледат Съдебната палата и да научат повече за съдебните органи, които се помещават в нея, както и за отделните служби на съдебната администрация. Тримата чуждестранни съдии проведоха разговор със съдиите от Окръжен съд - Велико Търново и Районен съд - Трявна. Гостите задаваха въпроси за работата на съдебната власт в България, наказателния и гражданския процес, натовареността на съдилищата, сроковете за решаване на дела, конкурсните процедури и обучението на българските магистрати. Те самите споделиха и много собствен опит и информация за това как работят съдилищата в тяхната родина.

Съдиите от Германия имаха възможност да наблюдават и открито съдебно заседание по въззивно гражданско дело в Окръжен съд – Велико Търново и от първо лице да се запознаят с процедурите на въззивния процес в нашата държава.

След посещението на Окръжен съд – Велико Търново, немските магистрати се отправиха към своя домакин по програмата за обмен – Районен съд – Трявна, където ще имат възможност да наблюдават първоинстанционни процеси и да научат още повече за работата на съдилищата в Република България.