Специални камери намаляват сроковете за отстраняване на авариите по водопроводите в Кюстендил и региона, съобщиха от дружеството "Кюстендилска вода“. Новите камери се използват за инспектиране на водопроводните тръби, което дава възможност по-бързо да се локализират аварии и по този начин да се намали времето за отстраняването им.

От водното дружество информираха, че е разрешен дългогодишен проблем с водоснабдяването на дупнишкото село Крайни дол, Заради дефектирала помпа, населеното място многократно е оставало без питейна вода.

Поредният сигнал е получен на 13 май. В партньорство с "ВиК-Дупница", "Кюстендилска вода" е подменило помпения агрегат и още същият ден водоподаването е възстановено.

Проблемът е решен трайно, като е отремонтиран и резервният помпен агрегат, който при необходимост да бъде използван. Новият помпен агрегат е по-мощен, с дълбочина на водоползване 110 м., което е с 40 м. повече от стария.