Управителният съвет на НКЖИ разреши подписването на допълнително споразумение с Обединение "Проект Пловдив“ ДЗЗД за реконструкцията на Бетонния мост. В момента се уточняват последни детайли, свързани с начина на плащане. След Нова година подписаният вече анекс ще бъде представен в Община Пловдив, както бе поискано от градската администрация. Това съобщи за Plovdiv24.bg ръководителят на проекта за мoдepнизaция нa жп възeл Πлoвдив инж. Иван Бакалски.

Срокът на договора е за общо осем месеца, но той започва да тече от датата на издаване на акт образец 2А за откриване на строителната площадка. Същинските дейности са планирани да се извършат за 6 месеца. Те обхващат демонтаж на средната част на Бетонния мост, повдигане на конструкцията, оформяне и доизграждане на подхода откъм южната страна, обясни инж. Бакалски. Останалите две месеца са за довършителни работи. 

Допълнителното споразумение с Обединение "Проект Пловдив“ ДЗЗД, с участници "Трейс Груп Холд“ АД и "Балкантел“ ООД, е на обща стойност 4,9 милиона лева без ДДС. НКЖИ е внесла в Общината проекта за реконструкцията на Бетонния мост и подготвя искане за издаване на строително разрешение за дейностите на територията на община Пловдив. Същинската работа се очаква да стартира в края на януари или началото на февруари 2024г.

Обединение "Проект Пловдив“ ДЗЗД реализира големия проект за мoдepнизaция нa жп възeл Πлoвдив чрез подмяна на железния път, контактната мрежа и системите за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив, на обща стойност 93 314 120 лв. без ДДС.