Броени часове преди празника на българската просвета, култура и славянска писменост, бяха наградени победителите в традиционния конкурс за есе на тема "Медиацията в моите представи“. Той се провежда за четвърта поредна година, като негови организатори са институт "Итера", Университетски център по медиация и Окръжен съд - Варна.

На официална церемония в Икономически университет – Варна, членовете на журито - съдия Марин Маринов, председател на Окръжен съд - Варна, Лиляна Савова, директор на институт "Итера", доц. д-р Генка Рафаилова, ръководител на Университетски център по медиация (УЦМ) и гл. ас. д-р Диана Димитрова, координатор на центъра обявиха и наградиха победителите в конкурса.

Калина Ковачева от 10 клас в СУ за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски“ бе класирана на първо място сред учениците. Възпитаникът на варненската търговската гимназия "Г.С. Раковски“ – Константин Найденов получи втората награда. Третото място си поделиха Стелиана Димитрова от училище "Ив. Вазов“, с. Любен Каравелово, Симона Панайотова от Пета езикова гимназия и Яна Костадинова от професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“.

В категория студенти, наградата беше връчена на Иванина Димитрова от ИУ – Варна.

Организаторите бяха подготвили специални награди – обучение за медиатори от институт Итера, информационни материали, екземпляр от Конституцията на България, както и книги на български автори. Всички участници в конкурса "Медиацията в моите представи“ получиха грамоти за участие в конкурса.

На събитието присъстваха учители, ментори на учениците, към които организаторите изказаха специални благодарности за напътствията и подкрепата на младите хора при работата по темата.

Eсета на победителите са публикувани на интернет-страницата на Окръжен съд – Варна.