Над 2500 служители на Агенцията за социално подпомагане във Велико Търново излизат на мирен протест, предаде кореспондент на "Фокус“. Ефективната стачка ще е на 12 декември /вторник/ от 10:00 до 11:00 часа и ще се проведе пред институцията.

Исканията на работещите са за 30% увеличение на заплатите им с приемането на бюджета за следващата година; осигуряване на средства за защита и корекция на зрението на работниците и служителите на АСП; актуализация размера на средствата за представително работно облекло; промяна на Класификатора на длъжностите в администрацията съдържаща преобразуване на правоотношенията на социалния работник от трудови в служебни и минимално изискване за образователна степен при назначаване – бакалавър.

"По изчисления на Синдикат на административните служители "Подкрепа“ е необходимо да бъдат осигурени средства в размер на 39,6 милиона лева и именно такъв ресурс настояваме да бъде осигурен в ЗДБРБ за 2024-та. Не по-малко важно е след осигуряването на необходимите средства те да се разходват за нарастване на основната заплата на всички служители на АСП по съгласуван с и одобрен от синдикалните организации механизъм! Надали има нужда да обръщаме внимание колко ключова за българското общество е Агенция за социално подпомагане – това е институцията, която е натоварена с нелеката задача да се грижи за най-уязвимите групи от нашето общество, а работещите в агенцията са не само утвърдени професионалисти, но и хора с големи сърца. В АСП работят над 4600 души, които ежедневно, ежечасно и ежеминутно изпълняват своето професионално, но и чисто човешко призвание – грижат се за нашите съграждани в нужда! Унизително е социалните работници, чийто ангажименти нарастват постоянно през последните години, да получават възнаграждения, които са близки до минималната работна заплата! Настояваме за справедлива оценка на техния труд. Работещите в Агенция за социално подпомагане ще отстояват исканията си до край и в случай, че не бъдат чути ще преустановят работа и ще обявят безсрочни стачни действия!“, казват още от търновската дирекция на АСП.

Техните стачни действия ще са подкрепени от колегите им от цялата страна.