2321 са монтираните климатици за битово отопление по проекта за подобряване качеството на въздуха в община Горна Оряховица. Други 142 домакинства са получили уреди за отопление на пелети, а 64 – уреди за отопление на природен газ. Поставени са общо 277 радиатори. Данните бяха изнесени от местната администрация в железничарския град, тъй като проектът приключи, предаде кореспондент на "Фокус“.

"Община Горна Оряховица е една от тези, в които замърсяването от битовото отопление има съществен дял сред останалите замърсители. Ето защо подмяната на стари и замърсяващи отоплителни уреди с нови екологични алтернативи ще доведе до устойчиво подобряване на въздуха. Проектът протече в два етапа. Проучване на нагласите сред жителите, които се отопляват на твърдо гориво, обучителна кампания за възможностите, които предлага проектът и изготвяне на анализи, критерии и механизми за приоритизация на домакинствата по квартали, е осъществено в първия етап“, казват още общинарите.

Определени за доставка са били общо 2 955 броя нови екологосъобразни уреди за битово отопление, включително и нови радиатори.

След избор на изпълнители, във втората фаза на програмата са демонтирани използваните отоплителни устройства, доставени и монтирани са новите отоплителни уреди и системи.

Общия брой на демонтираните уреди е 2199, а общото тегло на предадените за рециклиране е 71100 кг.