20 189 елхи са предвидени за продажба за предстоящите Коледни и Новогодишни празници от държавните горски и ловни стопанства на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян. От тях 1 820 са със запазена коренова система, а 18 369 бр. могат да бъдат отсечени при желание на купувачите.

Цената на живите елхички започва от 3,90 лв. и достига до 70 лв. Отсечените струват от 3 до 40 лв., в зависимост от височината им. Елхичките са предимно от видовете смърч, ела, бял и черен бор, дугласка, гръцка ела, корейска ела.

През месец декември миналата година горските и ловни стопанства на ЮЦДП са продали над 3 600 елхи, от тях около 800 са били със запазена коренова система. На училища, детски градини и социални домове безвъзмездно са предоставени 176 коледни елхи.

Информация за местата, където могат да бъдат закупени коледни елхи:

1. ТП ДГС -  БАТАК

  dgsbatak@ucdp-smolian.com,  техн. Исмет Сираков – 0889231669

Период на продажба: от 24.11.2023г. до 31.12.2023г. , разсадник "Нова махала“, с. Нова махала, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

2. ТП ДЛС - БОРОВО

м. "Вълча поляна“, с. Фотиново, община Батак, dlsborovo@ucdp-smolian.com ,  С. Тодоров – 0885474830

Период на продажба: от 29.11.2023г. до 20.12.2023г.  , м. "Вълча поляна“, Административна сграда на ТП ДЛС БОРОВО, работно време: 8.00 ч.-16.00 ч.

3. ТП ДГС - ПАНАГЮРИЩЕ

  dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com,  0888 617 825 - инж. Петър Тодоров

Период на продажба: от 11.12.2023г. до 22.12.2023г. , разсадник "Самодивско дърво“, гр. Панагюрище, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

4. ТП ДГС - ПЕЩЕРА

dgspeshtera@ucdp-smolian.com, техн. Екатерина Кормушева – 0885599106, Период на продажба: от 01.12.2023г. до 23.12.2023г. , разсадник "Равногор“, с. Равногор, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

5.ТП ДГС - РАКИТОВО

гр. Ракитово, ул.Ал.Стамболийски"№2,   dgsrakitovo@ucdp-smolian.com, инж. А. Попов, тел. 0879131159, Период на продажба: от 01.11.2023г. до 22.12.2023г. , разсадник "Цигов чарк“, гр. Ракитово, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

6.  ТП ДГС - РОДОПИ

  dgsrodopi@ucdp-smolian.com,  инж. Георги Домусчиев – 0894626552, Период на продажба: от 29. 11. 2023г. до 31.12.2023г. , ТП ДГС - Родопи, м. "Беглика“ , работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

7. ТП ДГС -  СЕЛИЩЕ

  dgsselishte@ucdp-smolian.com,  инж. Саит Айров – 0878980550, Период на продажба: от 28.11.2023г. до 22.12.2023г. , разсадник "Селище“, м. "Селище“, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

8. ТП ДЛС - ЧЕПИНО

  dlschepino@ucdp-smolian.com,  Юлиан Буков – 0885002251, Период на продажба: до 22.12.2023г. , разсадник "Суха лъка“, м. "Суха лъка“, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

9. ТП ДЛС – ШИРОКА ПОЛЯНА

  dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com,  инж. Ал. Климентов – 0889903094, Период на продажба: от 28.11.2023г. до 29.12.2023г. , м. "Широка поляна“, административна сграда;  работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

10. ТП ДГС - БОРИНО

  e-mail: dgsborino@ucdp-smolian.com  Мехмед Дрянов - 0887 782842

 Юксел Чобанов -0889 329638, Период на продажба: от 06.11.2023г. до 22.12.2023г. , разсадник "Хайдушки дол“, с. Борино, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

11. ТП ДГС -  ИЗВОРА

  dlsizvora@ucdp-smolian.com,  И. Бързински – 0888302429; Период на продажба: от 12.12.2023г. до 23.12.2023г. , административна сграда в гр. Девин; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

12. ТП ДГС - ЗЛАТОГРАД,

  dgszlatograd@ucdp-smolian.com,  Асен Даскалов- 0887551159, Период на продажба: от 04.12.2023г. до 22.12.2023г. , гр. Златоград, ул. "Г. С. Раковски“;  работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

13. ТП ДГС -СМИЛЯН

dgssmilian@ucdp-smolian.com,  инж. Мирослав Моллов - 0889 801038; инж. Минчо Боюклиев  - 0889 801037, Период на продажба: от 01.11.2023г. до 23.12.2023г. , разсадници "Смилян“ и "Бърчево“; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

14. ТП ДГС - СМОЛЯН

  dgssmolyan@ucdp-smolian.com, инж. Любомир Пехливанов – 0886622599, Период на продажба: от 04.12.2023г. до 22.12.2023г. , гр. Смолян, административна сграда-бул. “България“ 83;  работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

15. ТП ДГС - СЛАВЕЙНО

  dgsslaveino@ucdp-smolian.com,    инж. Т. Василев, тел. 0889816091 Период на продажба: от 01.12.2023г. до 30.12.2023г. , ДГС-СЛАВЕЙНО, с. Славейно, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

16. ТП ДГС -  ШИРОКА ЛЪКА

  dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com,  инж. Иван Драгнев - 0889 112 319, Период на продажба: от 11.12.2023г. до 19.12.2023г. , ДГС-ШИРОКА ЛЪКА, УЛ. "Перелик“1; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

17. ТП ДГС - КЛИСУРА

dgsklisura@ucdp-smolian.com,  Иван Иванов – 0889231217, Период на продажба: от 25.11.2023г. до 22.12.2023г. , разсадник "Зли дол“, гр. Клисура, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

18. ТП ДГС - ПЛОВДИВ

  dgsplovdiv@ucdp-smolian.com,  Шабан Мюмюн – 0882354904, Период на продажба: от 01.12.2023г. до 22.12.2023г. , разсадник "Голямоконарско шосе“, гр. Пловдив, работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

19. ТП ДГС -  АРДИНО

  dgsardino@ucdp-smolian.com,  Вели Чолаков – 0886194468, Период на продажба: от 04.12.2023г. до 22.12.2023г. , гр. Ардино, ул. “Републиканска“ 7;  работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

20. ТП ДГС-КИРКОВО

  dgskirkovo@ucdp-smolian.com, Период на продажба: от 01.12.2023г. до 22.12.2023г. , с. Чакаларово; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

21. ТП ДГС -  КРУМОВГРАД

Емил Емилов, Период на продажба: от 01.12.2023г. до 29.12.2023г. , ДГС-КРУВОВГРАД, пл. "България“ №8 ; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.

22. ТП ДЛС - ЖЕНДА

Николай Аргатов – 0893692641, Период на продажба: от 04.12.2023г. до 22.12.2023г. , гр. Кърджали, ул. "В. Левски“ 2; работно време: 8.00 ч.-12.00 ч.; 13.00ч.-17.00 ч.