Началникът на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров и ц. сл. Димитър Илиев участваха в 13-та годишна отчетна среща (Clearing House) на програмата на НАТО за усъвършенстване на военно-образователната система в страни партньори – DEEP (Defence Education Enhancement Programme).

Заместник-началникът на училището по учебната и научната част капитан I ранг проф. д-р Калин Калинов участва онлайн в Годишната среща. Традиционно тази среща се организира съвместно от управление "Операции“ на международния секретариат на НАТО и Консорциума по "Партньорство за мир“ (ПзМ) на военните академии и институции, свързани с изследване проблемите на сигурността (PfP Consortium). Конференцията се проведе в гр. Копенхаген, Дания и от страна на домакините съорганизатор бе Кралският датски колеж по отбрана. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров има конкретен принос към DEEP – Азербайджан, DEEP – Тунис и DEEP – Украйна. Целта на срещата бе да се отчете постигнатото и да се определят държави и военни учебни заведения, които да поемат конкретни ангажименти за удовлетворяване исканията на страните-парньори за усъвършенстване на военно- образователните им системи. По време на Годишната отчетна среща беше анализирана дейността на Работната група за развитие на образованието (EDWG) към Консорциума по ПзМ. и усъвършенстване обучението и подготовката на сержантския и старшински състав.