Днес - 18.06.2024 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - м-ст Сотира, м-ст Кемер Дере, м-ст Планова, м-ст Изгрев.

Цял ден днес поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в районите на гр. Варна - карето, заключено ул. Георги Пеячевич, бул. Владислав Варненчик, ул. Отец Паисий, бул. Сливница, ул. Дрин, ул. Тодор Влайков, бул. Васил Левски.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна – карето, заключено между бул. Владислав Варненчик, ул. Патриарх Евтимий, ул. Кракра, бул. Васил Левски, електрозахранени от ТП 274 и ТП 283.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - кв. Чайка бл. 51, бл. 52, бл. 53, електрозахранени от ТП 219.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на кв. Чайка - бл.32, бл.33, ул. Бриз Юг 1, 2, 3, 4, 20, 297, 2047, 66, ул. Д-р Любен Попов 16, 18, 28, 30, ул. Д-р Петър Скорчев 20, 22, м-ст Свети Никола 28, 60, 48, 92, 60, 296, 297, ул. Д-р Стойчо Йорданов 4, 6, 9.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Девня – кв. Повеляново, бул. Съединение бл.1, бл.2 и бл.3, ул. Витиня, ул. Добруджа, ул. Дружба, ул. Еделвайс, ул. Люляк, ул. Рила, ул. Хан Крум, ул. Украйна бл.1, бл.2, бл.3, бл.4, бл.5, ул. Славянска № 7, ул. Припек бл.7, бл.8, бл.9, ул. Украйна бл.6, ул. Балкан и ул. Витиня, електрозахранени от ТП 1, ТП 6 и ТП 7 Повеляново.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Девня – кв. Повеляново.

Днес от 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - част от: м-ст Ваялар, м-ст Траката, м-ст Голяма могила и м-ст Коджа тепе, електрозахранени от ТП 2005.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, м-ст Горна трака, ул. Весела Василева, ул. Володя Вълчев, ул. Драган Данаилов, ул. 3-та, ул. 4-та, ул. 6-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, ул. 11-та и ул. 12-та, електрозахранени от ТП 1921, ТП 887, ТП 1722 и ТП 1901.

Днес от 08:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Ветрино - клиентите, електрозахранени от ТП Веро, ТП Кариера, ТП Глобул и ТП МВР.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Ветрино, с. Неофит Рилски.

От 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Брестак – клиентите, електрозахранени от МТП 6, ТП 11, ТП 20 и ТП 10.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Брестак и с. Метличина.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – южна промишлена зона, клиентите, електрозахранени от ТП Фабрика, ТП Геобаза, ТП 4 и МТП 5 ЗСК.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – ул. Стефан Шиков, ул. Теменуга и ул. Христо Илиев Коев, електрозахранени от ТП ПС Ерека и МТП 41 Провадия.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Провадия.

Днес от 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - м-ст Бриз, м-ст Бриз-Юг, м-ст Акчелар, м-ст Свети Никола, ул. Д-р Георги Добрев и ул. Сирма Войвода, електрозахранени от ТП 1830.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна – м-ст Кантара.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на м-ст Боровец Север и Боровец Юг, с. Звездица, м-ст Крушките.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Аврен – ТП 2, с. Бозвелийско – ТП 5, с. Венелин – ТП 2, с. Синдел – ТП 3, ТП 4 и с. Тутраканци – ТП 2.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - м-ст Св. Св. Константин и Елена, електрозахранени от ТП 1613 и ТП 1614.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на к.к. Чайка и к.к. Св. Св. Константин и Елена.

Днес от 08:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Любен Каравелово, с. Зорница, с. Водица, с. Засмяно.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – Северна промишлена зона, вилна зона Шашкъните, кв. Север – бл. 9, бл. 5, бл. 6, бл. 4, бл. 7, бл. 8, ул. Рашко Блъсков, електрозахранени от ТП 46 и TП 33.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Провадия.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Староселец – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Габърница – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.

Днес от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Просечен - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Чернево - клиентите, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Белоградец - клиентите, електрозахранени от ТП 4. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 08:30 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Езерово - ул. Васил Левски, ул. Добруджа, ул. Клокотница, ул. Марцияна, ул. Победа, ул. Светлина, ул. Цар Самуил, ул. Черно море, местност Лозята и местност Пътека тала, електрозахранени от ТП 5.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Храброво - клиентите, електрозахранени от ТП 2.