Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна – част от м-ст Ракитника, клиентите, електрозахранени от ТП 885.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Девня – ул. Мелница, ул. Вълшебен извор и промишлена зона под моста, електрозахранени от КТП 38.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Казашка река.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Храброво - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 09:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - м-ст Панорама.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Девня – ул. Дунав, ул. Съединение, ул. Фронтоваци, ул. Цар Самуил и ул. Явор, електрозахранени от ТП 3 ТКЗС.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 8.