От 09:00 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – ул. Дунав, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Преслав, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Драгоман, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Сливница, електрозахранени от ТП 7.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Есеница, с. Изворник, с. Калоян, с. Кракра, с. Искър – клиентите, електрозахранени от ТП 4, ТП 5 и ТП 7.

От 09:00 ч. до 16:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Чернево – клиентите, електрозахранени от МТП 14, ТП 1, ТП 2 , ТП 3 , ТП 4 и ТП 6. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Просечен - клиентите, електрозахранени от МТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 08:00 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес от 08:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Златина – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Рояк – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Габърница – клиентите, електрозахранени от МТП 2.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Камен дял - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапното изключване на клоновете, за да не се лишават от захранване всички клиенти.

От 09:00 ч. до 16:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Варна - част от м-ст Орехчето, електрозахранени от ТП 2093.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Провадия – ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Иван Вазов, ул. Отец Паисий, ул. Толбухин, ул. Патриарх Евтимий, ул. Ген. Скобелев, ул. Цар Освободител, ул. Юрий Венелин, ул. Александър Стамблийски и централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 20.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на централната част на гр. Провадия.

Днес от 08:30 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Горица - източната част на селото, електрозахранени от БКТП 4.

От 08:00 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Щипско.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до17:00 ч. в районите на гр. Суворово, с. Чернево.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Манастир.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Провадия – КТП Горско Стопанство Провадия и с. Добрина.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Овчага и с. Черковна.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Кривня, с. Равна, с. Неново, с. Снежина, с. Градинарово, в района на МТП Фазанария Провадия и ТП Вилна зона Провадия.