Общината в Кюстендил и Сдружение "Балканка“ организират почистване на река Драговищица, съобщиха за "Фокус“ от сдружението. Поводът е Световния ден на мигриращите риби, а датата – 18 май.

"Продължаваме с последователната ни политика насочена към реките в специален режим на риболов в България, а именно реки, в които е забранено задържането на екземпляри от местната речна балканска пъстърва. Целта е да се заостри вниманието върху два основни проблема - незаконния риболов и замърсяването с битови отпадъци на речните корита“, обясниха организаторите на почистването.

Според хората от сдружението водите на река Драговищица и животът в нея са застрашени от натравяне от действащите и предвидени да бъдат изградени мини за добив на полезни метални изкопаеми по почти целия водосбор.  

"Отделно с годините се убедихме от негативното въздействие на малката ВЕЦ, която беше построена малко преди сръбската граница и на животът в долното течение му се наложи "да се учи" да се размножава без да може да достигне местата, където хиляди години преди това е започвал живота“, коментираха хората от сдружението.

Сборният пункт на 18 май е при моста до село Драговищица. Отпадъците ще се събират в чували, а след това ще бъдат извозени от екипи на Община Кюстендил. Осигурени са чували и ръкавици за всички желаещи да се включат в почистването.