Домакин на специализиран обмен на магистрати, организиран от Европейската мрежа за съдебно обучение, е Районната прокуратура във Велико Търново. Проявата продължава до края на седмицата, предаде кореспондент на "Фокус“.

В рамките на обмена на посещение в старата столица са прокурори от Хърватска, Германия и Италия, а ментори по програмата са прокурорите Калина Кръстева, Цонко Кръстев и Тотко Тотев. Целта е да се предостави и получи информация за съдебните системи и правото в ЕС чрез непосредствени контакти, обмен на гледни точки и опит между магистратите от различни държави членки на Европейския съюз.

В първия ден на посещението си магистратите се срещнаха с Тихомир Шабов, районен прокурор на Районна прокуратура - Велико Търново, като бяха запознати в детайли с работата на българската прокуратура, наказателно правораздаване и с дейността на разследващите органи.

Ана Секованич - прокурор в Загреб, Хърватска с ментор прокурор Калина Кръстева, ще коментират по темата "Правосъдие с участието на деца“.

Йенс Чешлак – прокурор в Бохум, Германия с ментор прокурор Тотко Тотев ще обменят знания в областта на финансово право.

Темата на обмена на Паоло Губинели, прокурор в Анкона, Италия и ментор прокурор Тотко Тотев е "Екологични престъпления“.

В същия период прокурор Тотко Тотев ще бъде домакин по програмата за съвместен обмен между ЕМСО и CEPOL (European union agency for law enforcement training) на Александър Стефанович, прокурор от Ниш, Сърбия с тема на обмена "Икономически и финасови престъпления“.