На 27 ноември делегация от 15 съдии от Окръжен съд – Русе посети Европарламента, където проведе работна среща със служител на институцията и се запозна със структурата и организацията на работата, съобщиха от съда.

Магистратите бяха поканени на визита и в Апелативния съд в Брюксел, където бяха сърдечно посрещнати от колеги. На проведената дискусия в библиотеката на съда се обсъди функционирането на съдебната система в Белгия. Магистратите разгледаха сградата и посетиха деловодството на съда. Присъстваха в съдебната зала по време на разглеждано от Апелативния съд дело за геноцида в Руанда от 1994 г.

Председателят на Окръжен съд – Русе Николинка Чокоева в израз на благодарност за гостоприемството и уникалната възможност за обмен на знания и опит, поднесе на белгийския председател поздравителен адрес и специален подарък - кристален плакет с фрагмент от витраж на Темида, изобразен в Мраморната зала на съдебната палата в Русе и изписан с латинската сентенция - Legibus idcirco omnes servimus ut liberi esse possimus - "Всички се подчиняваме на законите, за да можем да бъдем свободни".