Крепостна стена от Сексагинта Приста става част от нова сграда в Русе. На мястото се проведоха спасителни археологически проучвания от Регионалния исторически музей преди осъществяващите се сега инвестиционни намерения за строеж на жилищна сграда, съобщават от "Русе инфо". 

Стената ще бъде експонирана и достъпна за посещения в приземния етаж на новата жилищна сграда с адрес ул. "Капитан-лейтенант Евстати Винаров“ № 9 в Русе.

Вижда се крепостна стена, построена по ръба на естествен хълм.

Ниската част пред нея е запълнена в ново време, поради което градежът е запазен на голяма височина – до 4,0 м над нивото на античния терен. Разкрити са останки от няколко сгради, долепени до крепостната стена през V и VI век. Едната от тях е била складово помещение, до стената на която е открит запазен питос – съд, в който най-често се съхранява зърно.